Schommelingen in knoltal per aardappelplant

Door Team Aardappelwereld, 5-jul-2022 9:53:35

Openingsfoto blog 20

Niet alle ogen op een poter produceren een kiem. Gemiddeld geeft veel minder dan de helft van de ogen een kiem. Het aantal kiemen in de verschillende kiemstadia varieert tussen de twee en tien, vier gemiddeld. Deze vier kiemende ogen geven aanleiding tot de vorming van vier stengels per plant gemiddeld. Het aantal is kleiner wanneer je zeer kleine knollen van minder dan 20 gram poot en meer wanneer knollen van meer dan 100 gram de grond in gaan.

 Planten produceren vervolgens ongeveer 15 tot 30 stolonen, gemiddeld 24, ofwel 6 per stengel. Niet alle stolonen produceren knollen aan hun top, maar sommige vertakte stolonen produceren meer dan een knol, hetgeen resulteert in een gemiddeld aantal van 1 knol per stoloon, dus 24 knollen per plant van 4 stengels. Bij elk achtereenvolgens aangelegd orgaan neemt de spreiding in de getallen toe.

Afhankelijk van groeiomstandigheden
De spreiding in het aantal knollen dat geproduceerd wordt per kiem varieert van ongeveer twee tot twaalf. Het aantal organen (kiemen, stengels, stolonen, knollen) dat de plant achtereenvolgens produceert, hangt sterk af van de groeiomstandigheden, vooral van de vochtigheid van de bodem. Het aantal knollen per plant en daarmee de knolgrootteverdeling is moeilijk te voorspellen. De voorspelling van de totale knolopbrengst is daarentegen wel goed mogelijk. Deze is namelijk gebaseerd op vrij nauwkeurige weersgegevens. De variatie in het aantal ogen per knol, kiemen per oog, stengels per kiem, stolonen per stengel en knollen aangelegd per stoloon (en resorptie of opslorping daarna), is aanzienlijk en hoopt zich op. Om de grootteverdeling te voorspellen moet een teler daarom het aantal knollen waarnemen door een monster van een aantal planten op te trekken en het knoltal vast te stellen.

 

Afbeelding blog 41-1
Niet alle ogen geven kiemen, niet alle kiemen leiden tot stengels, een stengel levert meer dan een stoloon en een stoloon meerdere knollen uitlopend op verscheidene aantallen knollen voortgebracht per gepote poter. De feitelijke aantallen zijn afhankelijk van ras, pootgoedfysiologie, gezondheid en de omgeving zoals het weer en de bodemgesteldheid.

 

Meer lezen over de boven- en ondergrondse structuren van de aardappelplant?
Ons 600 pagina’s tellende Aardappelhandboek neemt u mee van het moleculaire niveau van de aardappel tot productiesystemen van zelfvoorzienende tot geavanceerde landbouw.

Onderwerpen : Groei
New call-to-action